» Her Derde Deva Bizde Bedava; Dorukcan Bilgi Paylaşım Platformu

  • Facebook Hesabınız İle Sitemize Hızlı Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz
  • Veya Bilgilerinizi Kendiniz Girerek Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz

» Haber Kategorileri

» Hit Haberler

» Son Haber Yorumları

» Haber İstatistikleri

 • Haber Sayısı 351

 • Okunma Sayısı 1333643

 • Kategori Sayısı 7

 • Yorum Sayısı 430

» Memura 9 kuruş vekile bin lira zam

Haber Resmi
Bookmark and Share
 • Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
   Beğenenler & Beğenmeyenler
Beğen Beğenme
Güncel Haberler Kategorisinde Gez
               

Milletvekilleri maaşları 2015 yılı itibariyle yapılacak bin liralık artışla 15 bin lira olacak. Devlet memurlarının ise 1 lira 54 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 9 kuruş artışla 1 lira 63 kuruşa yükselecek.

TBMM’­ye su­nu­lan büt­çe ya­sa ta­sa­rı­sıy­la mil­let­ve­kil­le­ri­nin emek­li ay­lı­ğı ve ma­aş­la­rın­da 2015 yı­lın­da ya­pı­la­cak ar­tış­lar da net­leş­ti. Milletvekille­ri­nin emek­li ay­lık­la­rı yüz­de 9.5, ma­aş­la­rı da yüz­de 7 ora­nın­da ar­ta­cak. Emek­li ay­lı­ğı al­mak­ta iken ça­lış­ma­ya de­vam eden mil­let­ve­ki­linin eli­ne ge­çe­cek ay­lık pa­ra bin 700 li­ra ar­ta­rak 23 bin 200 li­ra ola­cak. Ha­len gö­rev­de­ki 536 mil­let­ve­ki­lin­den yak­la­şık 400’ü, ay­nı za­man­da emek­li ay­lı­ğı da alı­yor.

EMEKLİ OLMAYAN 15 BİN LİRA ALACAK

Mil­let­ve­kil­le­ri­nin şu an ek öde­mey­le bir­lik­te 7 bin 479 li­ra olan emek­li ay­lık­la­rı ocak ayın­dan iti­ba­ren 8 bin 190 li­ra­ya çı­ka­cak. Gö­rev­le­ri de­vam eden ve­kil­ler geç­miş­te­ki hiz­met­le­ri do­la­yı­sıy­la en az 25 yı­lı­nı dol­du­ra­rak emek­li­lik ko­şul­la­rı­nı hak et­miş ol­ma­la­rı ko­şu­luy­la mil­let­ve­ki­li maaşının ya­nı sı­ra emek­li ay­lı­ğı ala­bi­li­yor. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu yıl 14 bin li­ra olan ma­aş­la­rı ge­le­cek yıl 15 bin li­ra­ya yük­se­le­cek.

1 SAAT MESAİ 1.63 KURUŞ

Dev­let me­mur­la­rı­nın faz­la me­sa­i üc­ret­le­ri, ye­ni yıl­da 9 ku­ruş ar­ta­rak 1 li­ra 63 ku­ru­şa yük­se­le­cek. Me­mur­la­rın sa­at ba­şı faz­la ça­lış­ma üc­re­ti, ye­ni yıl­da yüz­de 5,8 ar­tış gös­te­re­cek. Ha­len 1 li­ra 54 ku­ruş olan sa­at ba­şı faz­la ça­lış­ma üc­re­ti, 1 Ocak 2015'ten iti­ba­ren 1 li­ra 63 ku­ruş ola­rak uy­gu­la­na­cak. Ba­kan­lık­la­rın özel ka­lem mü­dür­lük­le­rin­de ça­lı­şan per­so­ne­le ve ma­kam şo­för­le­ri­ne ay­da 90 saa­ti, ge­nel mü­dür­lük­le­rin mer­kez teş­ki­lat­la­rın­da gö­rev­li şo­för­le­re de ye­ni yıl­da 60 saa­ti geç­me­mek üze­re 1,62 li­ra ye­ri­ne 1,71 li­ra faz­la me­sa­i üc­re­ti ve­ri­le­cek.

GEL DE İSYAN ETME

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, milletvekili zamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Gel de bu durum karşısında isyan etme” dedi.

ADALETSİZLİK VE HAKKANİYETSİZLİK

ÇETKODER Başkanı Mustafa Göktaş, “Bu ülkede yaşayan herkesin durumu belli. Ücretlinin durumu belli. Asgari ücretli belli, memur ve işçinin durumu belli. Esnafın durumu belli. Emeklinin durumu belli. İşçi memur emeklisi ile Bağ-Kur emeklisinin durumu belli. Bu durumlar ortada iken, siz kalkıyorsunuz, milletvekili maaşlarına zam yapıyorsunuz. Bu nasıl bir adaletsizlik ve hakkaniyetsizliktir” dedi.

BUGÜNEtiket : Memura, kuruş, vekile, lira,
HABER BİLGİLERİ
Ekleyen : kaRLos | Kategori : Güncel Haberler | Tarih : 20.10.2014 12:53:38 | Hit : 1877 | Yorum : 3

» Haber Yorumları

HABER YORUM YAZ

 
 • kaRLos
  sende haklısın
  20.10.2014 18:03:34


  Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
 • Dorukcan
  Memura çok bile. Halktan oy aldıkları oylarla halkı soymaya devam etsinler... Seçim yaklaşıyor görüşeceğiz.
  20.10.2014 15:31:08


  Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
 • kaRLos
  Milletin vekiline varda memur arkadaşlara yok mu?
  20.10.2014 12:58:30


  Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)

» Copyright

2oo8-2o18 © Copyright Dorukcan.com
SiteMap | © C.C.P.