» Her Derde Deva Bizde Bedava; Dorukcan Bilgi Paylaşım Platformu

  • Facebook Hesabınız İle Sitemize Hızlı Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz
  • Veya Bilgilerinizi Kendiniz Girerek Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz

» Atasözleri Kategorileri

» Hit Atasözleri

» Son Atasözleri Yorumları

» Atasözleri İstatistikleri

 • Atasözleri Sayısı 40

 • Okunma Sayısı 326062

 • Kategori Sayısı 27

 • Yorum Sayısı 2

» Y Harfi Atasözleri ve Anlamları-2

Atasözleri Resmi
Bookmark and Share
 • Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
   Beğenenler & Beğenmeyenler
Beğen Beğenme
Atasözleri Y Kategorisinde Gez
               

A'dan Z'ye Atasözleri ve anlamları.2 Y Harfi atasözleri ve anlamları, açıklamaları

Atasözü: Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
Açıklaması: 1. Yazın çalışma, kazanma günleridir. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine bakanlar, gününü gün ederler, kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar; sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar. 2. Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan, eğlenceye dalan, mal-mülk edinmeyen, kazanç sağlamayan kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer; perişan olur.

 

Atasözü:Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.
Açıklaması: Bknz. "Yazın gölge hoş, kışın çuval boş."

 

Atasözü: Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır.
Açıklaması: Kişiliksiz, ağırbaşlı olmayan, züppe-hoppa, gayri ciddî, bir sözü diğerini tutmayan, hafif meşrep, zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler; bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar. Ama ağır başlı, tavırlarında ciddî, sözünde duran, kişilikli, ahlâklı kimselere kimse ilişemez; onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar, işlerinde başarılı oldukları gibi sevilip sayılırlar da.

 

Atasözü: Yel, kayadan ne koparır (aparır).
Açıklaması: Güçsüz, güçlüye etki edemez. Sağlam karakterli, kişilik sahibi, onurlu, ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz. Sağlam bir temele oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz.

 

Atasözü:Yemeyenin malını yerler .
Açıklaması: Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya, yemeye bir türlü kıyamazlar. Ne var ki, onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya malı sağlıklarında o ya da bu, öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler.

 

Atasözü: Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz).
Açıklaması: Ağırbaşlı, nazik, alçakgönüllü, ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz; onları hırpalamaz, ezmeye çalışmaz. Bunun yanında felâkete uğramış, yenik düşmüş, muhtaç kimselere de merhametli davranılır.

 

Atasözü:Yerin kulağı vardır.
Açıklaması: Ne kadar saklı tutulursa tutulsun, gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı, olur olmaz yerde konuşmamalıdır.

 

Atasözü:Yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir.
Açıklaması: Kişi neyle uğraşacağını, ne iş yapacağını, hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır. Aksi takdirde bir işte tutunamayarak, sık sık yer değiştirecek, bundan ötürü de çok zarar görecektir.

 

Atasözü: Yıl uğursuzundur.
Açıklaması: Kimi dönemlerde arsız, yüzsüz, ahlâksız, adaletsiz kimseler el üstünde tutulur. Böyle bir zamanda dürüst, namuslu, erdemli kimseler zalimlerin baskısı altında kalırlar.

 

Atasözü:Yılana yumuşak diye el sunma.
Açıklaması: Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi. Kolay görünen iş çok zor, yumuşak huylu bir kimse çok sert, zararsız gibi görünen bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan.

 

Atasözü: Yılanın başı küçükken ezilmeli.
Açıklaması: Daha küçükken tehlikeli olacağı, zarar vereceği anlaşılan bir şeyin, düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli; büyümesine izin verilmeden ortadan kaldırılmalıdır.

 

Atasözü: Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur.
Açıklaması: Ona buna saldıran, zarar veren, onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur. Az zamanda, bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar, hak ettikleri cezayı görürler.

 

Atasözü: Yiğidin malı ortada olur.
Açıklaması: Yiğit, mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar. Mallarını herkesin yararlanması için ortaya koyarlar.

 

Atasözü: Yiğidin sözü, demirin kertiği.
Açıklaması: Yiğit, mert kimseler sözlerinin eridirler. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler, sözlerini inkâr da etmezler. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi meydandadır, kolay kolay yok olmaz.

 

Atasözü: Yiğit arkasından vurulmaz.
Açıklaması: 1. Mert olan alçakça yollara baş vurmaz. Düşmanıyla yüz yüze dövüşür, onu arkasından vurmaya çalışmaz. 2. Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak arkasından konuşulmaz, dedikodusu yapılmaz, kötülenmez ve iftira atılmaz.

 

Atasözü:Yiğit meydanda belli olur.
Açıklaması: Atıp tutma, "ben şöyle yaparım, böyle ederim" demek, kişinin yiğit olduğunu göstermez. Asıl yiğit iş başında, kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli olur

 

Atasözü: Yiğit yarasına yiğit katlanır.
Açıklaması: Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar. Öte yandan, bir yiğitten gelen saldırıya da herkes katlanamaz, buna ancak yiğit olanlar dayanabilir.

 

Atasözü: Yiğit yiğide at bağışlar.
Açıklaması: Yiğit, mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de. Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz. En kıymetli varlığını bile

 

Atasözü: Yoksul âlâ ata binse, selâm almaz.
Açıklaması: Edinip görmemiş, sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse, etrafa hava atmaya, herkese yukarıdan bakmaya başlar; kimseyi beğenmez olur. Hatta selâmı bile insanlardan esirger.

 

Atasözü: Yol bilen kervana katılmaz.
Açıklaması: Bir işte bilgisi olan, onun nasıl yapılacağını bilen, işinin ehli kimse, çoğunlukla başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz; işini kendisi görmeye çalışır.

 

Atasözü: Yol sormakla bulunur.
Açıklaması: Bir işe doğru başlamak için bilmediklerimizi sormak, öğrenmek lazımdır.

 

Atasözü: Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter.
Açıklaması: Yola çıkan orada burada oyalanırsa, gideceği yere bir türlü ulaşamaz; borçlu olan da ödemesini aksatır, geciktirir, günü gününe ödemezse hiçbir zaman borçtan yakasını kurtaramaz. Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen, uyuşuk davranan, gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen, işini zamanında yapmayan kişi, yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz.

 

Atasözü: Yolcu yolunda gerek.
Açıklaması: 1. Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse, kimi sebeplerden ötürü oyalanmamalı, zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır. 2. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan, gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp kalmamalı; vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır.

 

Atasözü: Yoldan kal, yoldaştan kalma.
Açıklaması: Yolculukta insanın başına türlü işler, sıkıntılar, belâlar gelebilir. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. Bu gereklik, yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. Dolayısıyla insan, candan bir yol arkadaşı bulabilmek için hareketini erteleyebilir.

 

Atasözü: Yolundan giden yorulmaz.
Açıklaması: Yapacağı işin tekniğini iyi bilen, uygulamasında deneyim sahibi olan kimse yapacağını önceden tespit eder, sonra uygular. Sonuca sıkıntısız ulaşır. Bunları bilmeyenler ve uygulamayanlar deneme yanılma yöntemi ile hem çok para, hem çok zaman kaybederler. Hem de meydana çıkan iş arzu edilen düzeye erişmez.

 

Atasözü: Yularsız ata binilmez.
Açıklaması: Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse; bir kurala, bir disipline bağlı olmayan iş, kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. Dolayısıyla kargaşanın, başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek doğru değildir.

 

Atasözü- Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder.
Açıklaması: 1. Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse, o işten olumlu bir sonuç alamaz. 2. Elinin altındakilerine önem vermeyen, onları iyi eğitmeyen onlardan ne olumlu davranışlar, ne de iyi işler bekleyemez

 

Atasözü: Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir.
Açıklaması: Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister. Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister. Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı, rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa olsun, kişi için bir anlam ifade etmez.

 

Atasözü: Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.
Açıklaması: Durmadan yer, yurt değiştiren kimse, eşya, varlık edinemez.

 

Atasözü: Yuvayı yapan dişi kuştur.
Açıklaması: Evin dışındaki işler erkekten, içindeki işler de genellikle kadından sorulur. Bu bakımdan tertipli, geçinmesini bilen, çekip çeviren, en önemlisi tutumlu olan kadın ailesini huzurlu kılar; evin içine mutluluk getirir.

 

Atasözü: Yük altında ancak eşek kalır.
Açıklaması: İnsanlık sıfatı olan kimse kendisine yapılan iyiliğin altında kalmaz. Bir zaman bulur, karşılığını verir.

 

Atasözü: Yürük at yemini kendi artırır.
Açıklaması: Bir işte üstün çaba gösterenler, o ölçüde bir karşılık görürler.

 

Atasözü: Yürük ata kamçı değmez.
Açıklaması: Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan, gerektiği gibi zamanında, en iyi şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez.

 

Atasözü: Yüz, yüzden utanır.
Açıklaması: Bir aracı vasıtasıyla değil de, insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar. Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak, isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir.

 

Atasözü: Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir.
Açıklaması: Çoğunlukla kabul edilir ki, yüzü güzel olanın içi de güzeldir. Bu bakımdan insanın yüzü, içinin aynası olarak görülür. Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez, asık suratlı olmaya devam ederse, o insanın katı yürekli, hoşgörüsüz, içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir. Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü, samimî, iyi yürekli, içten, duygulu, yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir. O hâlde denebilir ki, yüzü güzel görünen kişinin huyu da güzeldir.Etiket : Harfi, Atasözleri, Anlamları 2,
ATASÖZLERİ BİLGİLERİ
Ekleyen : Dorukcan | Kategori : Atasözleri Y | Tarih : 24.10.2010 00:30:29 | Hit : 5049 | Yorum : 0

» Atasözleri Yorumları

ATASÖZLERİ YORUM YAZ

 

» Copyright

2oo8-2o18 © Copyright Dorukcan.com
SiteMap | © C.C.P.