» Her Derde Deva Bizde Bedava; Dorukcan Bilgi Paylaşım Platformu

  • Facebook Hesabınız İle Sitemize Hızlı Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz
  • Veya Bilgilerinizi Kendiniz Girerek Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz

» Atasözleri Kategorileri

» Hit Atasözleri

» Son Atasözleri Yorumları

» Atasözleri İstatistikleri

 • Atasözleri Sayısı 40

 • Okunma Sayısı 956056

 • Kategori Sayısı 27

 • Yorum Sayısı 2

» T Harfi Atasözlerimiz ve anlamları

Atasözleri Resmi
Bookmark and Share
 • Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
   Beğenenler & Beğenmeyenler
Beğen Beğenme
Atasözleri T Kategorisinde Gez
               

A'dan Z'ye Atasözleri ve açıklamaları, T harfi atasözleri ve anlamları,

T.

Atasözü: Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar.
Açıklaması: İnsanlar, ileride başarılı olmasını istedikleri kişileri kıyasıya çalıştırırlar.

 

Atasözü: Tabancanın dolusu bir kişiyi, boşu kırk kişiyi korkutur.
Açıklaması: Tabancayı, sinirli olunan durumlarda lüzumsuz yere kullanmak sahibinin başına dert açar. Ama tabanca; taşıyan kişinin belinde iken çok kimse bu durumdan ürker.

 

Atasözü: Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.
Açıklaması: Düşündüğünü uygulaması nasip olmayacak kişinin karşısına, hatıra hayale gelmeyen engeller çıkar.

 

Atasözü: Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
Açıklaması: Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan kalkınca şaşırır; ne yapacağını bilemez olur, iş yapamaz hâle gelir.

 

Atasözü: Tandır başında bağ dikmek kolaydır.
Açıklaması: Hayal kurmakla sorunlar çözümlenemez. Esas problem, düşleri uygulama alanına sokmaktır.

 

Atasözü: Tarla çayırda, bağ bayırda.
Açıklaması: Tarla ve bağ alırken yerlerine dikkat edilmelidir.

 

Atasözü: Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz
Açıklaması: Emeksiz, çabasız verim düşünülemez. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen, işleyip çapalamayan, gübresini zamanında vermeyen, sulayıp yabancı otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur.

 

Atasözü: Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
Açıklaması: Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir. Eğer tarla suya yakınsa hem kolay, hem de çok sulanma imkânı doğar. Bu durum da tarlayı değerli kılar. Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım, bir yandan tarlanın bakımı, bir yandan da tarlanın korunması kolaylaşmış olur.

 

Atasözü: Tarlaya saban, sürüye çoban.
Açıklaması: Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir. Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır, ekilemez olur. Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa, onu iyi bir çobana teslim etmelidir. Çünkü iyi bir çoban, sürünün nerede besleneceğini, bakımının nasıl yapılacağını bilir.

 

Atasözü: Taş yerinde ağırdır (Taş düştüğü yerde ağırdır.)
Açıklaması: Herkes, her şey kendi çevresinde önem taşır. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış, kendisine bir çevre edinmiş, hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez.

 

Atasözü: Taşıma su ile değirmen dönmez.
Açıklaması: Bir işin yapılmasında güç, emek ve sermaye çok önemlidir. İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa, başkalarının küçük katkılarıyla, derme çatma yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez.

Atasözü: Tatarın kılavuza ihtiyacı yok.
Açıklaması: Yapacağı işi çok iyi bilen kimselere başkalarının yardım etmesi gerekmez.

Atasözü: Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
Açıklaması: Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider; bu söz en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir.

Atasözü: Tatlı ye, tatlı söyle (konuş).
Açıklaması: Kırıcı, üzücü, incitici konuşmalardan sakın; güzel, hoşa giden bir dil kullan; yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun; sen de sevil ve sayıl.

Atasözü: Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
Açıklaması: İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser, darılır; ne var ki; karşısındaki kişi, onun bu durumunu bilip anlamaz.

Atasözü: Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.
Açıklaması: Kendini bilen, sorumluluk sahibi, akıllı kişi altından kalkamayacağı, beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır. O bilir ki, bunun aksine bir hareket hem kendini, hem de başkalarını zarara uğratır.

Atasözü: Tebdil-i mekanda ferahlık vardır.
Açıklaması: Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek, daha değişik yerleri görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir; ona rahatlık, ferahlık verir.

Atasözü: Tek kanatla kuş uçmaz.
Açıklaması: Kimi işler vardır ki, yardımcısız, araç-gereçsiz yapılamaz. İşin iyi ve olumlu sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir.

Atasözü: Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
Açıklaması: Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme, azim ve gayret gösterme, uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir. Bütün bunları yerine getiren kişi, eninde sonunda bu davranışının yararını görür; bir mükâfata mutlaka kavuşur.

Atasözü: Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
Açıklaması: Tembel kimseler kendisine söylenen işi başka türlü yorumlayıp, bu yorum üstüne fikirler ileri sürerek o görevi yapmak istemezler veya kendisine önerilen işi başka bir biçimde yapmayı öğrenirler.

Atasözü: Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.
Açıklaması: Hemen her şeyin, her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez, karışıklık baş gösterir, hayat alt-üst olur, düzen gerektiği gibi kurulamaz.

Atasözü: Tereciye tere satılmaz.
Açıklaması: Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez, bir konuda bilgi verilemez. Böyle bir şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar.

Atasözü: Terzi kendi söküğünü dikemez.
Açıklaması: İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez savsaklarlar, ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar.

Atasözü: Testiyi kıran da bir, suyu getiren de.
Açıklaması: İyilik ödülsüz, kötülük de cezasız kalır; yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur. Bu durum da düzeni bozar, yönetimin iflâsına neden olur.

Atasözü: Teşbihte (temsilde) hata olmaz.
Açıklaması: Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar. Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse alınmamalıdır.

Atasözü: Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez).
Açıklaması: Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran, her şeyi artık Yüce Allah`a bırakıp boyun eğen kimsenin malına, işine zarar gelmez.

Atasözü: Tırnağın varsa başını kaşı.
Açıklaması: Kendi bilgi, beceri ve imkânın varsa, bunlara da güveniyorsan bir işe giriş; yoksa vaz geç. Bil ki, kimseden kimseye hayır yoktur; başkalarından kolay kolay yardım da gelmez, gelse de pek bir işe yaramaz.

Atasözü: Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.
Açıklaması: 1. İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse, suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya kadar yeterince ceza çeker. 2. Kurnaz ve düzenbaz kimse, sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar, kendisinden daha hilekâr birinin tuzağına düşer.

Atasözü: Tilkinin dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.
Açıklaması: Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. Daha önce kopup ayrılmış olsa da, kişi bağlı olduğu çevreye, işe veya bir alışkanlığa eninde sonunda, şu ya da bu sebepten ötürü döner.

Atasözü: Tilkiye, "Tavuk kebabı yer misin?" diye sormuşlar; "Adamı güldürmeyin" diye cevap vermiş.
Açıklaması: Bir kimseye düşkün olduğu, çok sevip özlediği, elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi, "İster misin? Arzu eder misin?" diye sormak son derece yersiz, hatta abes ve gülünçtür.

Atasözü: Tok, acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden).
Açıklaması: Para, mal gibi şeyleri elde etmiş; açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar, yoksulların çektikleri sıkıntıyı, içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar.

Atasözü: Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
Açıklaması: Emeksiz yemek olmaz. Çalışmayan, bir uğraş vermeyen, alın teri dökmeyen kişi verim elde edemez.

Atasözü: Tuz, ekmek hakkını bilmeyen kör olur.
Açıklaması: Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse, bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü felâketler gelir.

Atasözü: Türk karır, kılıcı karımaz.
Açıklaması: Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden, direnme azminden bir şey kaybetmez.

Atasözü: Türkün aklı sonradan gelir.
Açıklaması: Yaratılışı gereği saf, samimî, dürüst ve merttir Türk insanı. Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi, içten pazarlıklı da değildir. Bunun için olsa gerek, giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz; çıkarını hemen öyle aklına getirmez. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz. Bir süre sonra aklı başına gelir, işin iç yüzünü anlar, doğru yolu bulur ama iş işten de geçmiş olur.Etiket : Harfi, Atasözlerimiz, anlamları,
ATASÖZLERİ BİLGİLERİ
Ekleyen : Dorukcan | Kategori : Atasözleri T | Tarih : 24.10.2010 01:06:35 | Hit : 27962 | Yorum : 0

» Atasözleri Yorumları

ATASÖZLERİ YORUM YAZ

 

» Copyright

2oo8-2o18 © Copyright Dorukcan.com
SiteMap | © C.C.P.