» Her Derde Deva Bizde Bedava; Dorukcan Bilgi Paylaşım Platformu

  • Facebook Hesabınız İle Sitemize Hızlı Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz
  • Veya Bilgilerinizi Kendiniz Girerek Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz

» Atasözleri Kategorileri

» Hit Atasözleri

» Son Atasözleri Yorumları

» Atasözleri İstatistikleri

 • Atasözleri Sayısı 40

 • Okunma Sayısı 320611

 • Kategori Sayısı 27

 • Yorum Sayısı 2

» K Harfi Atasözlerimiz-2

Atasözleri Resmi
Bookmark and Share
 • Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
   Beğenenler & Beğenmeyenler
Beğen Beğenme
Atasözleri K Kategorisinde Gez
               

A’dan Z’ye Atasözleri ve Açıklamaları. K harfiyle başlayan atasözlerimiz

K.2 sayfa 2

Atasözü: Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
Açıklaması: Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak, emanet etmek doğru değildir. Yoksa o şey ya zarar görür, ya da yok olur.

 

Atasözü: Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.
Açıklaması: Önce değersiz bulunan, beğenilmeyen bir kimse, küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır; çok önemli ve iyi gibi görülür.

 

Atasözü: Kele, köseden yardım gelmez.
Açıklaması: Yardıma muhtaç olan kişi, ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. Kendi derdine çare bulamamış, kendi işini halledememiş ki, başkasına nasıl yardım etsin?

 

Atasözü: Kelin ilâcı olsa başına sürer.
Açıklaması: Bknz. "Kele, köseden yardım gelmez."

 

Atasözü: Kem göz, kalp akçe sahibinindir.
Açıklaması: Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi, sahte parayı da kimse kabul etmez. Kötü söz söyleyenin, geçmeyen para da onu kullananındır.

 

Atasözü: Kendi düşen ağlamaz.
Açıklaması: Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. Çünkü bildiğini okumuş, istediği gibi davranmış, kimseyi dinlememiştir. O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır.

 

Atasözü: Kesilen baş yerine konmaz.
Açıklaması: Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez. Bu bakımdan bir işe girişmeden, bir davranışta bulunmadan önce, işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla; pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver.

 

Atasözü: Keskin sirke küpüne zarar verir.
Açıklaması: Öfkeli, sert, sinirli kimsenin zararı kendisinedir. Kendini yıprattığı, sağlığına zarar verdiği, toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst eder.

 

Atasözü: Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz.
Açıklaması: Kişi öncelikle kime danışacağını, kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir. Çünkü seçtiği kişi kötü, işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya sokabilir.

 

Atasözü: Kılıç kınını kesmez.
Açıklaması: Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere, yakınlarına zarar vermez.

 

Atasözü: Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
Açıklaması: Kişi, kiminle arkadaşlık ederse, ondan etkilenir; onun alışkanlıklarına, düşüncelerine eğilim duyar; huyunu, gidişini kapar.

 

Atasözü: Kırk yıllık Kâni, olur mu Yani.
Açıklaması: İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi, kolay kolay bu yapısından vazgeçip de kötülük edemez.

 

Atasözü: Kırkından sonra azanı teneşir paklar.
Açıklaması: Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan, ahlâksız bir yola sapan, kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur. Bu gibi kimselerin sonu da iyi değildir.

 

Atasözü: Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar.
Açıklaması: Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın, çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır. Yüce Allah, ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur; bu az da olur, çok da.

 

Atasözü: Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır, ya zurnacıya.
Açıklaması: Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir. Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz, hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez. Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli, uyarılmalıdır.

 

Atasözü: Kızını dövmeyen, dizini döver.
Açıklaması: Kızını, çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen, terbiye kurallarını öğretmeyen, gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur; ancak iş işten geçmiştir.

 

Atasözü: Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar.
Açıklaması: Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır. Eğer böyle olmaz, adaletli davranılıp hak gözetilmez, sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar; kavga baş gösterir, toplumdaki sosyal barış zedelenir, düzen bozulur, insanlar birbirlerine düşer.

 

Atasözü: Kiminin parası, kiminin duası.
Açıklaması: Öyle işler vardır ki, kiminden para, kiminden de dua alınarak yürütülür. Bu dünyada para kadar dua da önemlidir. Canı gönülden yapılan duanın önemi büyüktür.

 

Atasözü: Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez.
Açıklaması: Herkes sattığı malı; kendi işini, tutumunu ve davranışını över. Kendine yönelik eleştiriler yapılsa da aldırmaz, kusur kabul etmez, o methe devam eder.

 

Atasözü: Kimseden kimseye hayır yok (gelmez).
Açıklaması: İnsan, yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse, hayal kırıklığına uğrar. Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı, kendi gücüne güvenmelidir.

 

Atasözü: Kimsenin âhı kimsede kalmaz.
Açıklaması: Güçlü bir kimsenin dine, yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, acımasızlık, haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz. Zalimler, er veya geç zulme uğrayanların âhını, bedduasını alırlar ve perişan olurlar.

 

Atasözü: Kişi refikinden azar.
Açıklaması: İnsanı iyi ve kötü yola sürükleyen arkadaşıdır.

 

Atasözü: Koça boynuzu yük değil.
Açıklaması: 1. Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. 2. Kişi, kendini savunacak araç-gerecini, güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan geri durmaz, bunlar ona yük değildir.

 

Atasözü: Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Açıklaması: Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. Bir arada yaşama sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş, yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. Çünkü en önemsiz şeyin yokluğu, büyük bir işin aksamasına yol açabilir.

 

Atasözü: Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
Açıklaması: Başka bir kimsenin malı, kişiye olduğundan daha değerli görünür. Çünkü insan nefsi doymak bilmez, başkasının elindekine imrenir. Hele insanlar birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal, diğerini sürekli rahatsız eder.

 

Atasözü: Kork Allah`tan korkmayandan.
Açıklaması: Allah korkusu, öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar. Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz. Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı, şeytanla baş başa kaldı demektir. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur, her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. Bu bakımdan böylelerinden çekinmek, uzak durmak, kendini korumak gereklidir. Not:"İnsan olabilmek için allah inancı olması gerekmediği gibi insanlığa hizmet her insanın görevidir. "Tabiki İnsan Olabilene"

 

Atasözü: Korku dağları bekletir.
Açıklaması: 1. Korku varlığını her yerde duyurur. Yapacağı işe karşı verilecek cezadan korkan kimse o işi yapmaktan çekinir. 2. Cezadan veya zulümden kaçan dağlara kaçar, gizlenir, zor da olsa orada yaşamaya çalışır.

 

Atasözü: Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır).
Açıklaması: Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir. Çünkü sonu pek iyi görülmeyen, her gün ha battım ha batacağım korkusu veren işten insana pek hayır gelmez.

Atasözü: Korkunun ecele faydası yoktur.
Açıklaması: Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez. Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir. Çünkü gelecek olan gelecek, olacak olan olacaktır. Üzüntü, korku ise bunu önleyemeyecektir.Etiket : Harfi, Atasözlerimiz 2,
ATASÖZLERİ BİLGİLERİ
Ekleyen : Dorukcan | Kategori : Atasözleri K | Tarih : 24.10.2010 02:13:34 | Hit : 4643 | Yorum : 0

» Atasözleri Yorumları

ATASÖZLERİ YORUM YAZ

 

» Copyright

2oo8-2o18 © Copyright Dorukcan.com
SiteMap | © C.C.P.