» Her Derde Deva Bizde Bedava; Dorukcan Bilgi Paylaşım Platformu

  • Facebook Hesabınız İle Sitemize Hızlı Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz
  • Veya Bilgilerinizi Kendiniz Girerek Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz

» Atasözleri Kategorileri

» Hit Atasözleri

» Son Atasözleri Yorumları

» Atasözleri İstatistikleri

 • Atasözleri Sayısı 40

 • Okunma Sayısı 599396

 • Kategori Sayısı 27

 • Yorum Sayısı 2

» İ Harfiyle Baslayan Atasözlerimiz

Atasözleri Resmi
Bookmark and Share
 • Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
   Beğenenler & Beğenmeyenler
Beğen Beğenme
Atasözleri İ Kategorisinde Gez
               

A'dan Z'ye Atasözleri ve Açıklamaları. İ harfiyle başlayan atasözlerimiz
İ.
Atasözü: İbadet de (mahfi) gizli, kabahat da.
Açıklaması: İbadet Allah ile kul arasındadır. İbadeti başkalarına gösteriş için yapanlar Allah'ın emirlerini, kulluk görevini yerine getirmemiş olurlar. İnsan bazı kusurları yaparak olgunlaşır, tecrübe kazanır. Bunun için olgunlaşmamıza yarayan kusurların da gizlenmesinde yarar vardır.

Atasözü: İçi beni yakar, dışı eli.
Açıklaması: Her şey dıştan göründüğü kadar güzel olmayabilir. Dış görünüşe aldanmak doğru değildir.

 

Atasözü: İğneyi kendine,çuvaldızı ele batır.

Açıklaması: Kendisi en küçük bir sıkıntıya katlanamayan kimse, başkalarına çok büyük sıkıntı vermemelidir. Kendisi küçük kötülüğe katlanamayan, başkalarına kötülükler yapmaktan kaçınmalıdır.

 

Atasözü: İğreti ata binen tez iner.
Açıklaması: Kendi malımız olmayan malzemeye güvenip bir işe başlamak doğru değildir. Malzemenin sahibi, malını geri istediği zaman zor durumda kalır.

 

Atasözü: İki at bir kazığa bağlanmaz.
Açıklaması: Kendi başına buyruk, kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi, aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz. Her an aralarında anlaşmazlığın çıkması, bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır.

 

Atasözü: İki baş bir kazanda kaynamaz.
Açıklaması: Fikirleri, eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda, bir iş üzerinde uyuşamazlar; görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey çıkaramazlar

 

Atasözü: İki cambaz bir ipte oynamaz.
Açıklaması: Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar; birbirlerini aldatmak, saf dışı bırakmak için uğraşırlar. Bunda ısrarlı olmaları, her ikisini de daha tehlikeli bir duruma iter.

 

Atasözü: İki deliye bir akıllı.
Açıklaması: Birbirine zıt iki kişinin arasını bulacak, mantıklı bir kimsenin bulunması mutlak gereklidir.

 

Atasözü: İki dinle (bin işit) bir söyle.
Açıklaması: Haddinden fazla konuşmak, gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar. Bu bakımdan az konuşmalı, çok dinlemelidir. Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. Çünkü söylenenler ancak bu şekilde kavranır, çenesi düşüklükten de bu şekilde kurtulur insan.

 

Atasözü:  İki el bir baş içindir.
Açıklaması: 1. Yüce Allah, insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. Bu gücü kullanan insan, başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. 2. İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. Başkalarına yardım edecek bir durumda değildir.

 

Atasözü: İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
Açıklaması: Kimisi, önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır. Çünkü gücü ve dikkati dağıtır. Buna aldırmayanlar çoklukla yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar.

 

Atasözü: İki ölç, bir biç.
Açıklaması: Hangi iş olursa olsun, bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli; boyutları gözden geçirilmeli; nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı, ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha sonra işe başlanmalıdır.

 

Atasözü: İnsan beşer, kuldur şaşar.
Açıklaması: Hiçbir insan hatasız değildir. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. Bu bakımdan dalgınlıkla, şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır.

 

Atasözü: İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.
Açıklaması: İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar. Ne var ki, yaşadığı hayat şartlarının zorluğu, insanı doğduğu yerin dışına iter. İnsan da istemeden geçimini temin ettiği yerde kalır, orayı yurt edinir.

 

Atasözü: İnsan göre göre, hayvan süre süre (alışır).
Açıklaması: Bir işi öğrenmenin en iyi yolu, o işi görmekten, denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe, hem de alışkanlık kazanırlar; dolayısıyla o işi kolayca yaparlar. Hayvanların bir işe alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise, o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır.

 

Atasözü: İnsan insanın şeytanıdır.
Açıklaması: Arkadaş seçiminde dikkatli ve özenli olmak gereklidir. Kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkarır, saptırır.

 

Atasözü: İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur.
Açıklaması: Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. Bunun yanı sıra, yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir. Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez.

 

Atasözü: İnsanoğlu çiğ süt emmiş.
Açıklaması: Şurası muhakkak ki, insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Çoklukla güven de vermez. Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir.

 

Atasözü: İp inceldiği yerden kopar.
Açıklaması: Bir durum, bir olay ve bir iş en zayıf yerinden, en çürük noktasından bozulur veya kopar.

 

Atasözü: İslam`ın şartı beş, altıncısı insaf demişler.
Açıklaması: "Kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekât vermek" İslâm dininin beş temel buyruğudur. Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı, bu mutlaka "insaflı olmak" olurdu. Çünkü insaf sahibi olmak, Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır.

 

Atasözü: İsteyenin bir yüzü kara , vermeyenin iki yüzü kara.
Açıklaması: Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. Darda kalanın, ihtiyacı olanın, bir şeyi başkasından istemesinde utanılacak bir yan yoktur.

 

Atasözü: İş insanın aynasıdır.
Açıklaması: Bir kişi hakkında yargıya varmak, nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. Çünkü yaptığı o iş, onun ne kadar sorumlu, bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır.

 

Atasözü: İş olacağına varır.
Açıklaması: Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. Ne yapılırsa yapılsın, ne tedbir alınırsa alınsın, o iş, ulaşacağı sonuca ulaşır. Bunu değiştirmek mümkün değildir. Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp üzülme.

 

Atasözü: İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar.
Açıklaması: Kişi, nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir. Eğer böyle görürse işinin, sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz. Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer. Sonunda ona buna avuç açar, dilencilik yapmaya başlar.

 

Atasözü: İşleyen demir ışıldar.
Açıklaması: Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak, insandaki hantallığı, isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar; onu canlı, yetenekli ve verimli kılar. Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi, maddî yönden de kazançlı yapar.

 

Atasözü: İşten artmaz, dişten artar.
Açıklaması: Kazanç ne kadar çok olursa olsun, tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. Tasarruf, savurganlık yapmamak, tüketimi kısmakla mümkündür ancak.

 

Atasözü: İt derisinden post olmaz.
Açıklaması: Ahlâksız, bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi büyük, yüce bir amaç için hizmet yapamazlar.

 

Atasözü: İt iti ısırmaz.-İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz.
Açıklaması: Hilebaz, ahlâksız, başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar, birbirlerine rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar.

 

Atasözü: İt ürür, kervan yürür.
Açıklaması: Gerçekleşmesi doğal olan işlere, durumlara karşı çıkılsa da engellenemez. Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden, doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir.

 

Atasözü: İti, öldürene sürütürler.
Açıklaması: Bir kişinin sorumluluğundaki görev kötü şekilde sonuçlanırsa, bu sonucun düzeltilmesi için bizzat o kişi çaba göstermelidir. İşin sorumluluğu onu yapana ait olacaktır.

 

Atasözü: İtle çuvala girilmez.
Açıklaması: Bilgisiz, düzenbaz, bayağı, taşkın kimselerden uzak dur. Onlarla iş yapmak, yakın ilişki kurmak, tartışmaya girmek, hatta kavga bile etmek sakıncalıdır.

 

Atasözü: İtle yatan bitle kalkar.
Açıklaması: Bknz. "Körle yatan şaşı kalkar."

 

Atasözü: İyi dost kara günde belli olur.
Açıklaması: Bknz. "Dost kara günde belli olur."

 

Atasözü: İyi evlât babayı vezir, kötüsü rezil eder.
Açıklaması: İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan, yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı; kötülük yapan, sağlıksız, yararsız ve şerefsiz insanlar da utanç kaynağı olurlar.

 

Atasözü: İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.
Açıklaması: Eğer Yüce Allah, kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse, türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir. Onun rahata kavuşmasını sağlar.

 

Atasözü: İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
Açıklaması: İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir. Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki, bunu herkes yapamaz. Bunu ancak mert, faziletli ve olgun kimseler başarabilir.

 

Atasözü: İyilik (muhabbet) iki baştan.
Açıklaması: Gerek iş, gerek evlilik, gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir. Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. Tek taraflı iyilik bir yere kadardır.

 

Atasözü: İyilik eden iyilik bulur.
Açıklaması: Etrafına iyilik eden kimse gün gelir zor durumda kalırsa ona da iyilik yapılır. Her şeyin karşılığı muhakkak vardır.

 

Atasözü: İyilik et, denize at, balık bilmezse Hâlik bilir.
Açıklaması: Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme; yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et. Bunu Yüce Allah görür. Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. Hem de kat kat fazlasıyla.Etiket : Harfiyle, Baslayan, Atasözlerimiz,
ATASÖZLERİ BİLGİLERİ
Ekleyen : Dorukcan | Kategori : Atasözleri İ | Tarih : 24.10.2010 02:18:26 | Hit : 11567 | Yorum : 0

» Atasözleri Yorumları

ATASÖZLERİ YORUM YAZ

 

» Copyright

2oo8-2o18 © Copyright Dorukcan.com
SiteMap | © C.C.P.